Tjänsten förenklar och säkerhetsställer hanteringen av företagets Microsoft användarkonton.
Detta gör att företaget får kontroll över samtliga användares konton och möjliggör centrala säkerhetsinställningar som gäller för hela företaget.
Identitetshantering ger lättare uppföljning av att säkerhetsinställningarna är korrekta och följs.

Exempel på vad Identitetstjänsten ger er:

  • Single sign-on för dina konton
  • Säkrare inloggningsteknik och Multifaktor autentisering
  • Tillgång till att kunna återställa sitt lösenord

Vill du veta mer om Identitetstjänsten eller någon av våra andra tjänster?
– Kontakta oss via telefon 08 522 518 00 eller maila sales@lanpoint.se