Med oss som partner hjälper vi dig hela vägen från planering och projektering till full produktion. Alla kommer kunna jobba som vanligt under hela projektet. Allt detta till ett fast pris per flyttat postlåda.

Vi tar hela ansvaret för din flytt till Office 365

Planering

Vi hjälper dig att planera din flytt till Office 365. Vilka ska flytta med? Vad kostar det? Vad gör vi med de mail som inte ska flyttas.

Licensiering

Vilken licenstyp passar bäst för de funktioner som ert företag behöver? Vi vet vilka licenstyper som finns och vad de innehåller, vi hittar rätt licenser till er.

Genomförande

Tillsammans bestämmer vi ett datum för när flytten ska ske sedan ser Lanpoint  till att alla förberedelser är korrekta och allt är redo för ert företag. Er kontaktperson kommer att vara informerad under hela genomförandet.

Support

Efter genomförd migrering kommer vi ut till er och går igenom ert nya arbetssätt.

Tillägstjänster

  • Import av PST
  • Export av mail
  • Uppgradering av programmen i Office (Word, Excel, mm)
  • AD-synkronisering

Om du vill ha en offert eller om du undrar över något så hör av dig. Du hittar information om hur du kontaktar oss här.