Många av dagens applikationer kräver idag en databas för lagring av all data. Det som ofta inte tänks på är att denna även kräver underhåll.
Genom monitorering och underhåll av databasen så ger det en bibehållen prestanda och minskar risken för att systemet och applikationen tar onödigt mycket resurser.
Kontinuerliga säkerhetsuppdateringar säkerställer en up-to-date databas vilket krävs för att skydda systemet och undanröja säkerhetsbrister.

Vill du veta mer om Databas eller någon av våra andra tjänster?
– Kontakta oss via telefon 08 522 518 00 eller maila sales@lanpoint.se