Applikationsplattform är en central samlingspunkt för företagets alla applikationer i molnet.
Plattformen ger er tillgång till applikationerna oberoende av plats eller enhet och har hög tillgänglighet för att reducera driftstörningar.
Det krävs endast en central installation av applikationen som sedan tilldelas till alla användare. Detta gör det enklare vid hantering av versionsuppdateringar och för distribution till nya användare.
Viktigt att nämna är även att plattformen är skalbar, vilket menas med att man kan utöka samt minska hårdvara som minne, utrymme och prestanda.

Vill du veta mer om Applikationsplattform eller någon av våra andra tjänster?
– Kontakta oss via telefon 08 522 518 00 eller maila sales@lanpoint.se