Är alla i mötet?

Innan man startar mötet är det så klart bra att veta ifall alla inbjudna är på plats. Detta gör man enkelt genom att klicka på ”Visa deltagare” i övre delen av Teams.

a1

Om inte alla som accepterat mötet är på plats kan man lätt påminna dem genom att klicka på ”Begär att ansluta”, det kommer då att ringa i Teams för den användaren.

a2

 

Dokumentera mötet

Ifall inte alla kan delta finns möjligheten att spela in mötet. Inspelningen kan man sedan dela i Teams men den kan nås av alla inbjudna genom att gå in i mötet i efterhand.

Inspelningen startas genom att klicka på starta inspelning under menyn ”Flera åtgärder”.

a3

 

Skapa en bra upplevelse för mötesdeltagarna

Ibland kan en hel del bakgrundsljud höras från deltagarna i mötet även när de inte pratar. Som organisatör av mötet kan man stänga av vissa eller alla deltagares mikrofoner och på så sätt slippa störande bakgrundsljud.

a4

Som deltagare kan man tappa intresset om man inte upplever att man får en bra kontakt med den som presenterar, detta blir lätt fallet då man ser personen från sidan, något som är vanligt när man använder kameran på sin laptop. Om man som presentatör i stället ansluter sin telefon i samma möte kan man använda telefonens kamera och då placera telefonen så att deltagarna upplever bättre kontakt med dig som presentatör.

 

Att presentera en PowerPoint-fil

Det vanligaste typen av innehåll som presenteras i Teams är så klart presentationer. För att presentera sina PowerPoint-bilder på ett tydligt sätt för deltagarna, dela inte din skärm utan endast din presentation med hjälp av ”PowerPoint live”. Du startar din presentation genom att klicka på ”Dela innehåll” och sedan väljer du din presentation under sektionen ”PowerPoint live”, om du inte ser din presentation i listan, skrolla längst ner så kan du ladda upp din presentation.

a5

Du kommer nu att hamna i "presenter mode" så att du kan se dina anteckningar samt kommande bilder. De andra deltagarna ser så klart bara den bild som du visar för närvarande.

Du kan med fördel använda laserpekaren och markeringspennorna för att understryka och visualisera ditt budskap eller för att peka på en viss del av din bild.

Om du ska presentera stående framme vid en större skärm kan man ansluta sin telefon i mötet och sedan styra sin presentation med telefonen.

 

Mötets avslutande

När det blivit dags att avsluta mötet och man inte vill att någon ska bli kvar i detsamma kan man avsluta mötet för samtliga deltagare genom att klicka på den lilla pilen i den röda "lämna-rutan" och sedan välja avsluta möte.

a6

 

Efter mötet

Efter att mötet har avslutats kan man hitta all information om mötet om man går in i mötet igen via Teams.

a7

Som du kan se på bilden ovan hittar du den inspelningen om du skapat en sådan, dessutom hittar du avskrift av det som sades i mötet om den funktionen varit aktiverad under mötet (finns även på svenska). Dessutom finns här en sammanställning på de som deltog i mötet så att man kan följa upp det vid behov.

Ifall man använt mötesantecknings funktionen under mötet hittar man även dessa anteckningar här.