Har din IT kvalitet? 5 steg för att mäta och öka kvaliteten

Grunden för att kunna mäta vilken kvalitet man har på sin IT är att organisationens krav finns dokumenterade. Utifrån dessa kan man skapa mätbarhet så att man kan följa upp och utveckla sin IT så att den lever upp till

Läs vidare