Har din IT kvalitet? 5 steg för att mäta och öka kvaliteten

Grunden för att kunna mäta vilken kvalitet man har på sin IT är att organisationens krav finns dokumenterade. Utifrån dessa kan man skapa mätbarhet så att man kan följa upp och utveckla sin IT så att den lever upp till kraven. Jag ska försöka hjälpa er en bit på vägen genom att komma med tips och dela med mig av mina erfarenheter. Jag har gjort en modell som bygger på 5-steg.

 1
Organisationens krav
2
Skapa mätbarhet
3
Implementera verktyg som mäter kvaliteten
4
Följ upp med rapporter
5
Öka kvaliteten över tid

 

Steg 1 – Organisationens krav

Det viktigaste med de krav som ställs av organisationen är att de ska vara förankrade, nedskrivna och mätbara. Sedan måste de så klart vara rimliga och ekonomiskt försvarbara. De vanligaste typen av krav man brukar diskutera är olika typer av SLA:er, Disaster recovery och olika typer av inventeringar.

Steg 2 – Skapa mätbarhet

Varje kvalitetskrav måste vara mätbart. T.ex. ”tillgängligheten för ett system ska vara minst 95 %” eller ”max tid för att återställa en viss server ska vara 4 timmar”. Hur gammal får en dator eller server bli innan den ska bytas är en annan typ av kvalitetskrav. Om man hittar den typen av mätbara krav/mål så kommer man kunna göra tydliga uppföljningar.

Steg 3 – Implementera verktyg som mäter kvaliteten

För att kunna mäta både just nu och historiskt så behövs ett system som visar relevant information just nu och som lagrar informationen för att kunna se historiken. Om man även vill hålla reda på sin hård och mjukvara så ska det verktyg man väljer även innehålla funktioner för inventering. Denna typ av system har historiskt varit mycket dyra med har på senare tid ändrats till en prisbild som gör att även mindre bolag kan skaffa sig till tillgång till dessa.

Steg 4 – Följ upp med rapporter

Det är viktigt att man på ett enkelt och tydligt sätt kan visa upp hur IT på företaget mår och vilken kvalitet man har just nu och historiskt. Därför är det viktigt att det finns rapporter, gärna automatiska, som visar de mätbara kraven både i sammanfattning och i detalj. Sammanfattning för att de som endast behöver det ska få en snabböverblick och i detalj för att man tydligt ska kunna utläsa vilka delar som fungerar bra och vilka som kan bli bättre.

Steg 5 – Öka kvaliteten över tid

Så klart är ingen perfekt till en början men med mätbara mål så är det lättare att veta vilka saker man ska prioritera för att öka kvaliteten på sin IT enligt organisationens krav. Med rapporter kan man sedan visa på att organisationens investeringar uppnått önskat resultat.

Om du vill ha hjälp att öka kvaliteten på din IT så får du gärna kontakta oss på Lanpoint. Kontaktinfo