Små och medelstora företag har idag oftast inte de ekonomiska eller administrativa resurserna som krävs för att driva sin IT-miljö i egen regi. Vi erbjuder resurser och kompetens för enskilda uppdrag eller som funktion för drift av en hel IT-avdelning. För att alltid kunna leverera kvalitet till våra kunder så utbildar vi vår personal löpande vilket ger våra kunder rätt kompetens för utveckling av sin IT-miljö.

Vi använder oss av och rekommenderar den senaste teknologin, omsorgsfullt testad och implementerad först hos oss själva. Vi skulle aldrig rekommendera något vi inte själva först har testkört ordentligt. Detta i kombination med lyhördhet och fokus på kundens behov borgar för en trygg relation med ökad produktivitet.

Fokusområden

Skalbarhet

Vi tycker om skalbara lösningar, det ger flexibilitet och rörlighet i organisationen. Blanda lokal miljö med molntjänster för maximal användarvänlighet, effektivitet och för att anpassa er IT-miljö efter antalet anställda.

Mobilitet

I våra standardlösningar ingår möjlighet att kunna nå företagets gemensamma system och resurser via Internet.

Molnlösningar

Låt oss förklara hur det funkar, i rena raka termer. Molnet ger utmärkta möjligheter för att täcka upp de flesta behov och kan med fördel användas med både skalbarhet och mobilitet i fokus.

Supportavtal

Våra supportavtal är enkla, och raka. Vartefter dina behov växer kan vi skala om avtalen. Vill du ha ett avtal som berättigar till hjälp på kort varsel med reducerad timpenning? Det går. Vill du ha ett mer heltäckande avtal där vi tar ett helhetsansvar? Det kan vi med. Vi vill vara lika flexibla inför dina behov som teknologin är.