Delade postlådor på en mobil enhet

Äntligen har Microsoft lagt till möjligheten att komma åt en delad postlåda på en mobil enhet, detta kräver Microsoft Outlook app för iOS eller Android.

Använd följande steg för att komma åt en delad postlåda på en mobil enhet:

  1. Logga in på ditt e-postkonto i Outlook för iOS eller Android.
  2. Tryck på knappen Lägg till konto i det vänstra navigeringsfönstret och tryck sedan på Lägg till en delad postlåda.
    Lägga till en delad postlåda i Outlook Mobile.
  3. Om du har flera konton i Outlook Mobile väljer du det konto som har behörighet att komma åt den delade postlådan.
    Välj det konto som har behörighet till den delade postlådan.

När konfigurationen av kontot har slutförts visas den delade post lådan i kontolistan i Outlook för iOS eller Outlook för Android.

Gå till Inställningar > Konton om du vill ta bort en delad postlåda. Tryck sedan på den delade postlådan och välj Ta bort konto.