5 punkter för att säkra din information

Att ha tillgång till förtagets information och system är så klart kritiskt för alla företag. I den här artikeln beskrivs vilka saker man bör tänka på för att skydda företagets information och därmed minska risken för att förlora eller under lång tid sakna tillgång till affärskritisk information. Jag kommer att besvara frågor inom disaster recovery, återställningstider, skalfördelar och backup policy.

 1
Rutiner
2
Testa att det fungerar
3
Rätt backup – Backup policy
4
Vad händer om det värsta inträffar
5
Framtiden

Rutiner

Som allt viktigt så bygger även en bra backup på att företaget har bra rutiner, dessa ska finnas kommunicerade, nedskrivna och tillgängliga. Om alla rutiner följs så kommer backuper så klart ibland att gå fel med det finns rutiner för att hitta och åtgärda dessa fel.
Testa att det fungerar
Detta ska så klart ingå som en av de rutiner som jag redan skrivit om med jag väljer att göra det till en egen punkt eftersom den är mycket viktig och att den ofta glöms bort eller av olika skäl inte genomförs.

Rätt backup – Backup Policy

Hur, var, vad och när, allt detta bör stå i företagets backup policy.

Hur informationen ska säkerhetskopieras är så klart viktigt eftersom om all information säkerhetskopieras på samma sätt så blir rutiner och tester för återskapande av informationen enklare.

Var informationen ska säkerhetskopieras beror på hur infrastrukturen ser ut, men det vanligaste är att man först kopierar till disk lokalt och sedan replikerar informationen till annan plats. Detta innebär att informationen är skyddad även för stöld och brand.

Vad och när man ska säkerhetskopiera är så klart mycket viktigt. Det handlar inte bara om vilken information utan även om i vilka intervall och hur långt tillbaka information ska gå att återställa. Viktigt att detta finns reglerat i backup policyn så att information kan klassas och sedan finns tydligt vilka regler som gäller för t.ex. ”Viktig” eller ”Affärskritisk” information.

Det är inte ovanligt att man inom samma företag har flera olika lösningar för backup, t.ex. olika program eller olika typer av backup. För att man som beslutsfattare ska vara säker på att de förväntningar som man har på förtagets backup infrias är det mycket viktigt att en backuppolicy finns. Den ska reglera hur, var, vad och när alla företagets information backas upp.

Vad händer om det värsta inträffar?

Vad händer vid brand, inbrott eller hårdvara går sönder? Hur länga kan företaget klara sig utan informationen och vad kostar det? Här kan det vara läge att göra en katastrofplan som är både genomarbetat och testad. Bra att testa så att man vet att alla mjukvara, licenser, support och dokument finns för att återskapa informationen med även så att man har rätt förväntningar på hur lång tid det tar innan förteget kan börja fungera igen.

Framtiden

Oavsett om du funderar på att byta backuplösning eller om du det är dags att de över den befintliga så bör de närmaste 3-5 åren tas med i beräkningarna. Frågor som hur mycket mer information kommer att finnas på företaget, kommer samma lösning att fungera eller måste företaget börja avsätta pengar för att investera i en ny lösning måste tas med i beräkningarna. Man brukar räkna med att informationen på ett företag dubblas varje år, men detta beror så klart på bransch och hur företagets jobbar.

Om du vill ha hjälp att se över dina backuper får du gärna kontakta oss på Lanpoint. Kontaktinfo