Backup är företagets livlina om något går sönder eller om något tas bort av misstag. Dessutom ger historiken möjlighet att titta bakåt i tiden så att man kan utreda eller återställa information.

Vi tar hela ansvaret. Vi ser till att lösningen är anpassad för ert företag. Dessutom kontrollerar vi att den fungerar som den ska, om det blir problem kontaktar vi er och vidtar de åtgärder som behövs för att backupen ska fungera igen.

För ett komplett skydd som även omfattar brand, stöld och liknade då ingen information finns kvar i företagets lokal så har vi möjligheten att ha en kopia av er information på annan plats.

För snabb återställning av för er viktiga system så hjälper vi er att testa återläsningsprocessen så att ni vet hur lång tid det tar och samtidigt optimerar vi processen för just ert företag.

Fördelar med Lanpoint Backup

Minska vardagliga driftskostnader

Medan de flesta lösningar kräver fullständiga säkerhetskopior, till och med dagligen, kräver vår lösning endast en fullständig säkerhetskopiering och sedan sparas bara förändringar av filer. Besparingar i lagringsutrymme och datatrafik och minskad belastning på servrar innebär stora kostnadsbesparingar.

Skydda affärsinformation

Lösningen säkerhetskopierar förändringar så att du kan återställa filer och även få fram gamla versioner.

Förbättrad produktivitet och kortare driftstopp

Med verktyg för snabb återställning minimerar vi kostnader för minskad produktivitet och driftstopp.

Detaljerad rapportering

Ingen mer osäkerhet om datasäkerheten. Vi ger dig månatliga rapporter som visar att ditt företag alltid är skyddat.

Låga kostnader

Helt hanterad säkerhetskopiering- och återställningslösning till samma eller t.o.m. billigare pris än en lösning som du själv måste hantera.

Ständiga förbättringar

Vartefter lösningen förbättras inför vi dessa förbättringar för er utan kostnad.

Kort teknisk beskrivning
Managed backup tar en första kopia av hela servern (image backup) och sedan tar den endast förändringar. Med hjälp av backupen kan man sedan återställa informationen som enstaka filer eller hela servern på en gång. Om man vill öka säkerheten kan man lägga till tjänsten ”Offsite” som skickar backupen vidare till Lanpoints datahall.

Om du undrar över något så hör av dig. Du hittar information om hur du kontaktar oss här.